16/06/2010

Les ONG gestionaran el 60% de la partida de Cooperació

El Govern ha aprovat el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2011-2014, amb la novetat que garanteix que les ONG gestionaran un 60% de la partida de Cooperació. El nou Pla preveu una línia d'ajudes prioritària a 11 països, entre els quals hi ha el Marroc, Palestina, el Sàhara Occidental, Senegal, Nicaragua o El Salvador. El nou document, destaca, també, la creació d'una nova via de treball, el codesenvolupament.