27/05/2013

Líders en retallades en cooperació

Per al 2013, Catalunya no disposa de cap partida pressupostària per a la cooperació al desenvolupament. I al 2012, Catalunya va ser la zona de l'estat amb menor pressupost.

A banda d'aquestes reduccions dràstiques, la Generalitat ha reconegut un deute de 14 milions amb les ONGD des de l'any 2011, que segons la FCONGD aquest 2013 ja se situaria entorn els 20 milions. És una de les polítiques que més retallades ha patit. FOTO: JOSEP TOMÀS. És un reportatge d'El País.