18/10/2011

Llei Òmnibus: una regressió en matèria de drets humans

L'Institut de Drets Humans de Catalunya ha fet públic un informe relatiu a la Llei Òmnibus amb la intenció d'incidir en el seu tràmit parlamentari i de donar a conèixer a la ciutadania el seu contingut més problemàtic. L'informe posa de manifest com aquest projecte de Llei, amb la intenció de simplificar i agilitzar l'administració catalana, suposa reformes substancials que impliquen regressions en els estàndards de drets humans assolits en els darrers anys.

 

El Govern de la Generalitat va aprovar el projecte de Llei el passat mes de juny i, després de ser admesa a tràmit al Parlament de Catalunya, actualment la Llei es troba en procés de tramitació per via d'urgència. L'IDHC recomana la revisió en seu parlamentària del projecte de Llei Òmnibus per tal d'eliminar-hi totes les regressions en matèria de drets i llibertats fonamentals, particularment en l'àmbit social i de participació.

L'informe analitza de quina manera el projecte de llei vulnera alguns drets socials bàsics: salut, habitatge i medi ambient. El text també aborda els atacs que la tramitació de la llei i el seu contingut suposen per al dret de participació política. 

Consulteu l'informe complet.