Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
31/10/2017

Lluitant per eradicar els matrimonis forçats

Valentes i Acompanyades és un projecte de suport a nenes, adolescents i joves que pateixen l’amenaça d’una unió forçada. El matrimoni forçat es caracteritza per la falta de consentiment d’un o, en ocasions, dels dos contraents. La unió –sigui civil, religiosa o tradicional- està concertada i organitzada per les famílies, que pressionen (amb o sense violència) perquè es dugui a terme el matrimoni.

Aquesta pràctica pot afectar tant a majors com a menors d’edat, tant a nens com a nenes. No obstant, en la majoria de casos les víctimes en són les noies. Elles pateixen amb més duresa la pressió, sovint violenta, i tenen menys recursos per poder oposar-s’hi.

Els matrimonis forçats succeeixen a nombrosos indrets del món; també a Catalunya i a les comarques gironines. Per prevenir-los i eradicar-los es duen a terme projectes diversos. Un d’ells és Valentes i Acompanyades, al que Dipsalut dóna suport econòmic.

Valentes i Acompanyades treballa, principalment, als municipis de Girona i Salt. Tot i que també realitza actuacions a altres punts del territori.

L’associació dóna suport a les nenes, adolescents i joves que pateixen l’amenaça d’un matrimoni forçat per tal que puguin evitar aquesta situació no desitjada. També a les que volen sortir-se d’una d’aquestes unions a la força. Ho fan amb un acompanyament sostingut, apoderant-les, enfortint-les emocionalment i capacitant-les tant a nivell educatiu com professional.

L’equip està format per educadores i integradores socials, psicòlogues, formadores, monitores i les anomenades “referents”, és a dir, joves de la mateixa comunitat que, en el seu moment, van ser víctimes d’unions forçades i que van poder evitar-les o, després d’uns anys, van poder desfer el matrimoni.

Les intervencions són totalment personalitzades, adaptades a les especificitats de cada cas. Hi ha, però, unes línies d’acció comunes.

Si es tracta d’una menor d’edat, el cas es posa en coneixement de les autoritats (Direcció General d’Atenció a la Infància, Mossos d’Esquadra...) per tal que s’estableixin les mesures d’atenció i protecció a la nena establertes en els protocols. Des de Valentes i Acompanyades se li dóna suport psicològic i emocional a través de les joves referents i d’una formadora africana, experta en la defensa dels drets de les dones i reconeguda per la comunitat. També es treballa per aconseguir l’accés de les menors a famílies acollidores per tal de minimitzar els efectes del trauma que viuen i de la separació de la família.

Quan es tracta d’una noia major d’edat, es comença per buscar i establir una forma eficaç de mantenir el contacte i la relació amb ella, que sovint es troba pràcticament incomunicada. Les famílies acostumen a propiciar aquest aïllament per tal que les noies no puguin trobar suport en amigues, mestres o altres persones de l’entorn. Per evitar aquest isolament de la jove és vital el paper de les referents, que tenen menys dificultats per contactar i per entendre’s amb la noia ja que comparteixen cultura i comprenen els seus dubtes i la gran por a desobeir els pares. A partir d’aquest moment, s’inicia el suport psicològic i emocional continuat per ajudar la jove a afrontar el seu conflicte intern i per apoderar-la. Es procura donar-li força, confiança, dissenyar amb ella perspectives de futur, informar-la dels recursos que té a l’abast i acompanyar-la en la decisió presa. En aquesta fase es mira d’implicar persones conegudes i respectades per la jove. L’atenció psicològica és clau per evitar que la noia es faci enrere en la decisió presa i per ajudar-la a gestionar la pressió i la ruptura amb la família i l’entorn. També es treballa per proporcionar-li espais de protecció i vies d’incorporació a la societat.

L'any passat Valentes i Acompanyades va donar suport a 33 noies. 18 d’aquestes joves estaven sota l’amenaça de matrimonis forçats i patien violències familiars. Se’ls va oferir atenció integral i tractament personalitzat per tal de garantir la seva seguretat, salut psicològica i emocional i plena integració social.

Concretament, al 2016 es va aconseguir evitar un matrimoni forçat (compromís anul·lat) i es va continuar fent el seguiment i proporcionant suport a les nenes i noies que van aconseguir evitar matrimonis forçats en els anys anteriors. També es va poder ecuperar cinc noies que ja havien contret aquests matrimonis a la força. A més, es va fer el seguiment, acompanyament i apoderament de les que estan sota amenaça de matrimoni forçat per tal d’evitar-lo.

En la resta de casos, 13 adolescents, es va dur a terme un treball de prevenció basat en el suport educatiu i l’apoderament. Les sessions de reforç educatiu es van dur a terme tres dies per setmana. També es van impartit tallers específics per desenvolupar l’autoconfiança.

La tasca de prevenció és bàsica dins el projecte ja que permet anar facilitant recursos a les noies i mantenir la relació tant amb l’equip de Valentes i Acompanyades com entre elles mateixes. A més, facilita la detecció precoç de l’amenaça del matrimoni forçat.

En aquesta feina de prevenció és clau el paper de les joves referents que, a partir de la seva pròpia experiència i en formar part de la comunitat, són capaces de detectar ràpidament els casos i de generar llaços d’empatia i confiança.

Cal destacar també que, gràcies als mecanismes de coordinació que s’han establert entre els diferents agents del territori (serveis socials, ajuntaments, entitats, centres educatius...), s’ha aconseguit constituir una àmplia xarxa de detecció i suport així com crear un model d’intervenció contra els matrimonis forçats i establir actuacions continuades per prevenir-los.

Informació extreta de DIPSALUT>>

Amb el suport de

Amb la col.laboració de