04/02/2013

Mali: la població civil, amenaçada per totes les parts en conflicte

L'exèrcit de Mali ha comès greus violacions de drets humans i ha vulnerat el dret internacional humanitari durant el conflicte en curs contra grups armats al país, incloses execucions extrajudicials de civils. Són algunes de les dades recollides per Amnistia Internacional durant una missió de 10 dies a aquest estat de l'Àfrica Occidental, que ara ens arriben pel grup d'AI a l'Alt Empordà.

En un nou informe, basat en la investigació efectuada durant la missió, s'exposa també la preocupació pel fet que els grups armats islamistes han comès greus abusos contra els drets humans i violacions del dret internacional humanitari, com homicidis il·legítims i reclutament de nens soldats.

A més, existeixen dades que indiquen que almenys cinc civils, tres d'ells nens, van orir en un atac aeri realitzat en el marc d'una operació conjunta de tropes franceses malianes amb la finalitat d'aturar l'ofensiva dels grups armats islamistes. "Mentre continuen els combats a Mali, totes les parts en el conflicte han de garantir que respecten el dret internacional humanitari, i en particular garantir un tracte humà als presoners alhora que prenen totes les precaucions necessàries per reduir al mínim els danys causats a la població civil", ha afirmat Gaëtan Mootoo, investigador d'Amnistia Internacional sobre Mali. Durant la seva visita, la delegació d'Amnistia Internacional va dur a terme investigació a les ciutats de Ségou, Sévaré, Niono, Konna i Diabaly.

Testimonis d'execucions extrajudicials

Amnistia Internacional va recollir testimonis que indiquen que el 10 de gener de 2013, vigília de la intervenció francesa, l'exèrcit de Mali va detenir i va executar extrajudicialment més d'una vintena de civils, la majoria a la ciutat de Sévaré, en el nord del país. A Sévaré, testimonis presencials van explicar que havien vist a soldats llançar els cossos de diverses persones a un pou al barri de Waïludé. "Un cop llançats els cossos al fons del pou, [els soldats] van disparar dues o tres ràfegues de metralladora
dins del pou", va dir un testimoni.

Diverses persones van parlar de com les forces de seguretat de Mali actuaven aparentment contra persones de les quals sospitaven que tenien alguna relació amb grups armats islamistes, sovint per motius molt poc fundats, com la seva roba o l'origen ètnic. "Molta gent té realment por a ser detinguda, o alguna cosa pitjor, pels militars. Les forces de seguretat han de garantir que es protegeix a les persones de qualsevol
represàlia a causa de la seva ètnia o les seves suposades simpaties polítiques", ha afirmat Mootoo.

"Les autoritats han de també emprendre immediatament investigacions independents i imparcials sobre qualsevol informe d'execució extrajudicial comesa per les forces armades, i suspendre en les seves funcions a tot integrant d'organismes de seguretat sospitós d'estar implicat en violacions de drets humans."

Detencions arbitràries i reclutament de nens soldat

A més, l'exèrcit de Mali ha dut a terme detencions arbitràries de persones sospitoses de vinculació amb els grups armats islamistes. Amnistia Internacional es va entrevistar amb diversos detinguts que van declarar haver sofert pallisses o altres maltractaments mentre estaven detinguts. Amnistia Internacional ha documentat informes d'execucions extrajudicials dutes a terme per radicals islamistes. Testimonis dels fets van explicar com els radicals islamistes van executar sumariament cinc soldats malians ferits i a un civil a Diabaly els dies 14 i 15 de gener, després de la captura de la ciutat per grups armats islamistes.

A més, són cada vegada cop més abundants els indicis que els radicals islamistes han reclutat per la força i usat a nens soldats en les seves files. A Diabaly, diverses persones van explicar que havien vist a nens, alguns de només 10 anys, armats amb fusells juntament amb els combatents islamistes. A Ségou, Amnistia Internacional va poder entrevistar-se amb dos nens soldats capturats, un dels quals mostrava signes de malaltia mental. "El nen estava silenciós i abatut, i no va poder parlar amb nosaltres; semblava que el seu cap no hi fos del tot", ha afirmat Mootoo. "El reclutament de nens soldats ha d'aturar-se immediatament, i
els que puguin trobar-se encara en les files dels grups armats islamistes han de ser alliberats".

Existeixen també indicis preocupants que indiquen que cinc civils -entre ells una mare i els seus tres fills de poca edat- van morir en un atac aeri llançat en el context d'una contraofensiva duta a terme per les tropes franceses i malianes. L'atac es va produir el matí de l'11 de gener de 2013, primer dia de la intervenció francesa, a la ciutat de Konna. Responsables francesos han declarat a Amnistia Internacional que no van dur a terme cap atac a aquesta hora a Konna, mentre que un membre del govern malià i un
oficial militar d'alt rang malià van confirmar a l'organització que l'11 de gener al matí es va iniciar una operació conjunta contra la ciutat amb la participació de militars francesos.

"És absolutament imprescindible que tant França com Mali duguin a terme una investigació per determinar qui va dur a terme aquest atac. Les conclusions han de fer-se públics en la seva integritat perquè es pugui determinar si es va cometre alguna violació del dret internacional", ha afirmat Mootoo.

Text d'Amnistia Internacional >>