Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
18/11/2010

Manifest contra quatre pràctiques discriminatòries de l'Ajuntament de Salt en relació als informes d'arrelament

Durant els darrers mesos, des de GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) de manera reiterada s'ha vingut denunciant per diferents vies davant els òrgans de govern i cos tècnic de l'Ajuntament de Salt determinades pràctiques administratives implementades des d'aquest consistori, les quals afecten de manera greu als drets dels vilatans d'aquest poble que sol·liciten un informe d'arrelament.                                                   

MANIFEST CONTRA QUATRE PRÀCTIQUES DISCRIMINATÒRIES DE L'AJUNTAMENT DE SALT EN RELACIÓ ALS INFORMES D'ARRELAMENT


En concret, s'han detectat quatre pràctiques discriminatòries:

1. L'exigència de demostrar 6 mesos d'empadronament al municipi com a conditio sine qua non per a procedir a la tramitació i resolució de les sol·licituds d'informes d'arrelament.

2. Consulta per part de l'Alcaldia de l'Ajuntament dels informes policials dels sol·licitants d'un informe d'arrelament sense obtenir autorització, ni informar de manera prèvia a l'interessat, accedint a dades personals per tal de determinar la valoració de l'informe d'arrelament, i amb l'ànim de "no afavorir la delinqüència".

3. Manca de motivació suficient, clara i expressa en la resolució dels informes d'arrelament.

4. Incompliment de l'obligació d'informar dels recursos i dels terminis que tenen els administrats per tal de recórrer una resolució susceptible de restringir els seus drets subjectius o interessos legítims, i que a més posa fi a la via administrativa.

La situació actual és el resultat de l'aplicació de polítiques específiques des de l'administració de Salt dirigides a les persones estrangeres que es troben en la situació més fràgil dintre del propi municipi, alimentant de manera directa tots els tòpics i estereotips que formen part del racisme i la xenofòbia a la vegada, aconsegueixen posar en el punt de mira al col·lectiu persones estrangeres que no tenen regularitzada la seva situació administrativa.

Resulta del tot inacceptable que el col·lectiu de persones més febles de la societat saltenca siguin discriminades pel seu origen, rebin un tracte desigual per part de la seva pròpia administració, i es vegin avocades a plantejar-se la possibilitat de traslladar el seu domicili a un altre municipi per tal de poder accedir amb més facilitat a l'exercici d'un dret reconegut al nostre ordenament, com és l'obtenció d'una autorització de residencia temporal per circumstàncies excepcionals.

No es pot oblidar que en relació a les persones immigrades l'empadronament és la porta d'accés als drets que tenen reconeguts per Llei.

L'administració municipal està obligada a gestionar i fer ús del padró d'habitants sense desvirtuar la seva naturalesa de registre administratiu de les persones que hi conviuen dintre del municipi.

La primera pedra de la cohesió social d'una població és que els vilatans rebin per part de la seva administració un tracte homogeni i igualitari.

No es pot promoure la solidaritat i la integració dintre d'un grup social quan el missatge que envia la seva pròpia administració és el rebuig i la desigualtat envers a un sectors més febles de la seva pròpia població.

Al contrari, davant d'aquest context de proliferació i ressò social d'idees xenòfobes i racistes resulta indispensable que l'administració actuï de manera responsable, defugint dels discursos i les pràctiques que desviïn l'origen real dels problemes de la nostra societat, i lluitant contra la promoció de la percepció que les persones estrangeres són la causa i l'origen d'unes dificultats què de fet sorgeixen per la manca al llarg dels anys de creixement econòmic de polítiques fiscals i socials dirigides a pal·liar les desigualtats.

Per tot això, en base al respecte i compliment de la normativa vigent, del Pacte Nacional d'Immigració i del Codi de Bones Pràctiques administratives elaborat pel Síndic de Greuges lliurat al Parlament de Catalunya, per part d'aquesta administració municipal,

RECLAMEM:

1. El respecte a unes pràctiques que vetllin per la igualtat i la dignitat de totes les persones residents a Catalunya, així com el dret de tots els administrats a la bona administració.

2. Compliment i desenvolupament del Pacte Nacional per a la Immigració de Catalunya que conté orientacions i actuacions respectuoses amb el reconeixement i els drets de totes les persones que resideixen a Catalunya

3. Defugir per part d'aquesta administració pública, o dels seus portaveus i representants, d'actuacions i manifestacions indignes i discriminatòries que puguin promoure idees racistes i xenòfobes envers les persones estrangeres.

Ens sentim avergonyits i decebuts de la praxis administrativa d'aquest consistori envers al col·lectiu més feble de la seva població, tot i que dipositem la nostra confiança en la presa de consciència per part de l'administració dels greus fets denunciats, a fi i efecte que es rectifiquin de manera immediata aquests procediments.

En el nostre context econòmic i social global actual representat pel conjunt de societats heterogènies que hi conviuen, promoure l'acollida i la integració de totes les realitats plurals que conformen el nostre país no constitueix una opció, sinó una necessitat imperativa i saludable per tal de preservar la pau i cohesió socials.

Donat que tots plegats treballem per l'objectiu comú de defensa de la igualtat i la dignitat de totes les persones residents a Catalunya, considerem que en el context actual esdevé necessari reafirmar el nostre compromís envers al mateix.

Girona, 16 de novembre de 2010


 

ENTITATS ADHERIDES

GRAMC (entitat impulsora)

Coordinadora d'ONG Solidàries

Amigues de l'ALBA

AEPCFA-Girona

Comissió de l'Agenda LLatinoamericana

Teixidors de Xarxes

Associació pel Desenvolupament del riu Senegal

 

Podeu enviar les vostres adhesions a: difusio@solidaritat.org amb l'assumpte "ADHESIO MANIFEST SALT" i el nom de la vostra entitat i la persona de contacte.

Amb el suport de

Amb la col.laboració de