22/05/2013

Més despesa militar, tot i les retallades

La justícia no és igual per a tothom, com tampoc ho són les retallades.

L'any 2012, en plena voràgine de la tisorada a la despesa social, el ministeri de Defensa va gastar un 28,65% més del que tenia pressupostat. En presentar-se els pressupostos per al 2012, Rajoy va remarcar que hi havia una reducció en la despesa militar del 8,8%, respecte l'any 2011. La retallada en el ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació va ser del 50% i la mitjana del conjunt de ministeris es va situar en un 17%, tal com ja va denunciar les entitats que formen part de retallemladespesamilitar. Tot i la suposada reducció, la despesa militar va obtenir, al 2012, dues aportacions extraordinàries, no contemplades en els «pressupostos més austers de la democràcia», com deia Rajoy. És un reportatge de Marc Vidal, a l'Ara