27/04/2015

Mestres de Figueres visiten el Marroc per entendre les arrels dels seus alumnes

Des del passat 28 de març fins al 4 d’abril, 11 docents de primària de Figueres van realitzar una visita formativa a la zona nord del Marroc, d’on són originaris molts dels seus alumnes. La iniciativa és del Servei d’Acció Cívica i Cooperació i té l’objectiu de conèixer la realitat sociocultural de la procedència d'aquests estudiants.

Els centres educatius que han participat han estat la Comunitat d’Aprenentatge l'Amistat, l’Escola Joaquim Cusí i l’escola Josep Pous i Pagès, centres amb un bon nombre d’alumnes amb família procedent del Marroc.

Els mestres han visitat quatre escoles, una d’elles que integra a les seves aules nens amb autisme, dues guarderies i diferents associacions de desenvolupament de cada una de les zones del recorregut (Tetuan, Chefchaouen i Ksar El Kebir).

Després de la visita, s’iniciaran les ponències a mode de conclusió per explicar la seva experiència.