Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
12/02/2005

Moció conjunta que presenten tots els grups municipals referent a l'adhesió a la campanya internacional

Els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal (PSC-PM), Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), Partit Popular (PP) i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EA-EPM) de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb l'article 21 secció segona del R.O.M., presenten per debatre en el proper Ple la següent moció:

MOCIÓ

La proliferació descontrolada d'armes té un cost humà terrible, especialment entre les persones més pobres del món. Ens els pròxims 30 minuts, 30 persones hauran mort a causa d'aquestes armes, la majoria en països del sud. En tot el món circulen aproximadament 639 milions d'armes lleugeres, la qual cosa suposa un arma per a cada deu persones. En les darreres dècades, la mortaldat dels conflictes armats s'ha incrementar de manera espectacular a causa de l'ús d'armes especialment nocives i d'efectes desproporcionats per a la població civil, com les mines anti-persona, les bombes de fragmentació, els rifles automàtics i semi-automàtics, capaços de disparar 600 bales en un minut.

La proliferació i el fàcil accés a les armes ha portat la violència als carrers i, també, a les llars. A l'Àfrica, després de la SIDA, la segona causa de mort entre els 15 i 44 anys és la violència interpersonal i la tercera causa és la guerra. A les víctimes mortals s'han d'afegir els mutilats i els ferits, la xifra dels quals triplica la dels morts. Altres conseqüències de la violència armada són els desplaçaments, la pèrdua de mitjans de vida, l'obstaculització de l'accés a la salut i a l'educació i l'augment de la violència de gènere. La violència armada causa danys físics, psicològics i emocionals enormes a milions de famílies. Els homes són reclutats a la força, les dones abandonades amb la càrrega de la gent gran, nens i malalts i objecte de violència sexuals, els nens segrestats i obligats a matar (es calcula que hi ha, en el món, uns 300.000 nens soldats) i les nenes utilitzades com a esclaves sexuals.

Per aquest motiu, s'ha iniciat una campanya internacional "Armes sota control" que rep suport en més de 100 països. L'objectiu és posar fi al descontrol en el comerç d'armes a través de l'adopció d'un Tractat Internacional sobre Comerç d'Armes per l'any 2006. En efecte, tots els governs del món són responsables del control de les armes, tant de la seva possessió dins de les seves fronteres per a protegir els ciutadans i ciutadanes com de la seva exportació, i han de garantir que no es cometen abusos contra la població civil ni violacions dels drets humans. Els països més poderosos del món, que a la vegada són els més grans proveïdors d'armes convencionals en el món i aquestes exportacions contribueixen de manera regular a la perpetració de violacions flagrants dels drets humans. La campanya proposa diverses accions en diferents àmbits amb l'objectiu global de reduir el cost humà de les armes.

Fins a la data, els governs -tant del Sud com el del Nord- no han respost amb la determinació i la urgència necessàries. Si es vol avançar seriosament en aquest tema: - Els governs de tot el món han de treballar per a la reducció de la violència armada en les comunitats directament afectades, protegint la població civil i promovent programes de recol•lecció i destrucció d'armes. - La comunitat internacional ha d'acordar i aplicar els criteris i instruments per al control del comerç internacional d'armes, reforçant els mecanismes que ja existeixen, com el Codi de Conducta Europeu. - Els governs han d'adoptar lleis que millorin els mecanismes de transparència i control de les transferències d'armes, prohibint aquelles on no hi hagi prou garantia de que aquestes armes no s'utilitzaran per a cometre abusos de drets humans o violacions del Dret Internacional Humanitari.

La campanya "Armes Sota Control" persegueix l'adopció d'un Tractat Internacional sobre Comerç d'Armes, que contempli mecanismes de control de mitjancers i traficants, i impedeixi desviaments de transferències d'armes a través de tercers països i controli el compliment estricte dels embargaments d'armes. Per tot plegat, proposem al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

  1. L'Ajuntament de Girona s'adhereix a la Campanya Armes sota control.
  2. Insta al Govern de l'Estat espanyol perquè: - Aprovi una llei de Comerç d'Armes, que sigui coherent amb el Codi de conducta Europeu i exigeixi un major control i transparència de les nostres exportacions. - Assumeixi un paper més actiu, impulsant i promovent en fòrums internacionals, iniciatives, com el tractat Internacional d'Armes, que exerceixin un major control del comerç mundial d'armes amb l'objectiu de reduir el cost humà que la seva proliferació descontrolada està causant.

Girona, 23 de febrer de 2005 Pel Grup Municipal del PSC Pel Grup Municipal de CiU Joan Manuel del Pozo Àlvarez Zoila Riera Ben Pel Grup Municipal d'ERC Pel Grup Municipal del PP Francesc Ferrer Gironès Sra. Concepció Veray Cama Pel Grup Municipal d'ICV-EA-EPM Joan B. Olòriz Serra

Amb el suport de

Amb la col.laboració de