26/09/2018

Negociacions de pau en marxa

L'Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona ha editat l'informe Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y escenarios, un anuari que  analitza processos i negociacions de pau que van tenir lloc al món l’any 2017 i que analitza, també, l'evolució dels processos de pau des d'una perspectiva de gènere.

L'informe ofereix una radiografia global de l'evolució i les dinàmiques de negociacions a nivell mundial, visibilitza els processos de pau, identifica tendències i facilita una anàlisi comparativa dels diferents escenaris.

Aquest document té com a un dels principals objectius, posar tota aquesta informació a l'abast i servei dels actors que participen, des de diferents nivells, en la resolució pacífica de conflictes, incloent-hi les parts en disputa, mediadors o la societat civil, entre d’altres. L’anuari permet, a més, visibilitzar les diferents fórmules de diàleg i negociació destinades a revertir les dinàmiques de violència i a canalitzar els conflictes per vies polítiques en nombrosos contextos.

Panorama 2017

La majoria de les negociacions dutes a terme durant el 2017, van tenir lloc a Àfrica (46%), seguit d'Àsia (19%), Europa (16%), Orient Mitjà (12%) i, finalment, Amèrica (7%). Com a principals interlocutors, hi trobem els governs i grups armats d'oposició. I en un 81% dels processos i negociacions de pau, hi participen terceres parts, entre les que hi trobem les Nacions Unides, organitzacions regionals i alguns Estats.

Durant el 2017 es van signar acors de cessament d'hostilitats en una desena de contextos, tot i que el seu nivell d'implementació a finals d'any va ser desigual. El panorama 2017 mostra també un retrocés de la participació de les dones en els processos de pau, malgrat que les dones demanen una major presència en aquestes taules i processos de pau.