26/10/2021

Neix Acció>Cinema

Catalunya Film Festivals, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa Acció >Cinema, una nova iniciativa per promoure l'audiovisual com a eina transformadora.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és treballar per a una educació transformadora a través de l’audiovisual, així com establir aliances de treball i coordinació apropant els festivals de cinema i el món de la cooperació i l’educació per al desenvolupament.

La iniciativa vol fer de canal per explicar les situacions de vulneració arreu i les lluites a favor dels drets humans, vinculant fenòmens del sud global amb realitats més properes. Acció>Cinema vol connectar el món de la cooperació i el del cinema, l’anàlisi crítica i l’acció. 

Amb aquests objectius es proposen accions en l’àmbit educatiu i familiar; formacions per a professionals de la cooperació en termes de conceptualització, producció, distribució i difusió audiovisual; i formacions per als professionals del cinema en termes de justícia global i drets humans en l’audiovisual. També s’establiran diferents canals per donar assessorament a projectes audiovisuals amb valors.

En total seran 28 els festivals catalans que  hi participaran amb les seves activitats i propostes, durant tot el 2022. Els festivals i les mostres participants han plantejat diverses activitats a partir dels eixos temàtics de la proposta Acció>Cinema, que tenen l’objectiu final de construir una ciutadania crítica i responsable amb els seus actes. Cada festival presenta les seves propostes específiques que s’identificaran amb el segell Acció>Cinema, i que comprendran tant sessions dins les seves programacions oficials com tallers escolars, passant per seminaris i conferències per a professionals.

A la demarcació de Girona trobareu aquesta iniciativa al Cerdanya Film Festival i el TERRA GOLLUT film festival