04/04/2008

Neix la Taula d'ONG de Catalunya

Després d'anys d'acostament i d'assajar diferents fórmules de treball comú, s'haposat en marxa la TOC -Taula d'ONG de Catalunya per la Pau, els Drets Humansi Desenvolupament-, integrada per les federacions i coordinadores territorials. Lanova plataforma representa unes 250 ONG, aproximadament, de l'àmbit solidaridel nostre país. Entre d'altres objectius, la TOC pretén crear sinèrgies entre lesONG i millorar la seva capacitat d'influència davant les administracionspúbliques.

Dialogar, intercanviar i consensuar una sola veu per aconseguir una major influència.
Aquesta serà una de les prioritats de la TOC integrada per la Coordinadora d'ONG i
Altres Moviments Solidaris de Lleida, la Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'Alt Maresme, la Coordinadora d'ONG pel Desenvolupament, la
defensa dels Drets Humans i la Pau de Tarragona, la Federació Catalana d'ONG pel
Desenvolupament, la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans i la Federació
Catalana d'ONG per la Pau.
De moment, la Taula d'ONG de Catalunya ja ha iniciat negociacions amb l'Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per tenir representació als
Consells consultius de Cooperació i al de Foment de la Pau. El rebuig unànime dels
crèdits retornables com a instrument de cooperació al desenvolupament que vol posar en
marxa l'ACCD ha estat un dels primers posicionaments conjunts de les ONG catalanes
de la TOC.