07/11/2011

Neix Wale'keru, una revista digital sobre desenvolupament i cultura

La publicació està dirigida a investigadors i agents de la cultura i el desenvolupament, a organismes internacionals amb especialitat en cultura i cooperació al desenvolupament, a la comunitat acadèmica internacional i als grups socials interessats en el camp del desenvolupament humà i la cultura. «Wale'keru. Revista de Investigación en Cultura y Desarrollo», desitja donar visibilitat a les noves investigacions i innovacions d'aquest àmbit.

 

Aquest projecte està impulsat pel Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo (L+iD), creat per la Universitat de Girona (UdG), a través de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, i la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB). La voluntat dels impulsors de la revista és difondre els avanços teòrics i pràctics sobre les relacions entre la cultura i el desenvolupament, en el marc del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI) de l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Wale'keru té el propòsit, també, de convertir-se en un punt de trobada entre investigadors per fomentar l'intercanvi de pensament que relacioni la teoria i la pràctica entre cultura i desenvolupament. Que es converteixi en un punt neuràlgic i de referència per a la fórmula cultura i desenvolupament. També es planteja constituir una finestra en línia de l'avanç de la innovació i la pràctica socials que, des de la cultura, aportin a la superació de la pobresa i a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). 

Podeu consultar el primer número aquí.