Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU
05/03/2009

Nous punts de l'Avantprojecte de Reforma de la Llei d'Estrangeria

El desembre de l'any passat, i poc després que ho fes el PP, el govern espanyol va presentar el seu Avantprojecte de Reforma de la Llei d'Estrangeria. Aquesta llei s'hauria d'haver modificat fa 3 anys per incorporar diverses directives europees i d'altres sentències del Tribunal Constitucional que insten a anul·lar la retallada de drets laborals i socials de les persones immigrades, aprovada pel govern d'Aznar a la reforma de l'any 2000. Però quins són els principals canvis recollits a l'Avantprojecte que haurà de debatre el Congrés?  

-Ampliació del termini màxim d'internament de 40 a 60 dies per a les persones en situació administrativa no regular. A més de l'augment en 20 dies, en el còmput total dels dies d'internament, i si la persona requereix hospitalització (és el cas de moltes de les persones que arriben en pastera), es començarà a comptar un cop rebin l'alta. També es poden sumar més dies en funció d'un seguit de "causes no imputables a l'Administració" que no s'han definit. Segons el nou text, les ONG podran entrar als Centres d'Internament si ho sol·liciten els interns. Fins ara, això no era possible.

-Reagrupaments familiars. Les persones immigrades amb més d'un any de residència legal a l'Estat espanyol podran reagrupar el seu cònjuge o parella de fet i els fills d'ambdós, si són menors de 18 anys. Tant els fills majors de 16 anys i el cònjuge o la parella de fet reagrupats tindran permís de treball automàtic. Per contra, en la reforma si es vol reagrupar els pares, aquests hauran de ser majors de 65 anys i caldrà disposar d'un permís de residència de llarga durada (5 anys de residència legal). En el cas dels pares reagrupats, no podran reagrupar més fills amb posterioritat.

- Augment de les sancions econòmiques. S'augmenten els imports de les sancions en totes les infraccions. Aquesta mesura ha estat molt criticada per les ONG ja que ha estat acompanyada d'un canvi en la tipificació de faltes. Així, es podrà posar una multa de fins a 10.000 euros a aquelles persones que mantinguin econòmicament les persones estrangeres en situació irregular. I és que en l'Avantprojecte del govern espanyol es considera una infracció greu «promoure la permanència irregular a l'Estat espanyol, d'un estranger». Per tant, si es demostra que algú sosté econòmicament una persona en situació no regular, es consideraria una falta greu. Els matrimonis de conveniència (ja siguin amb ànim de lucre o per propocionar papers) serà considerat molt greu i per tant, podrà ser castigat amb multes d'entre 10.000 i 100.000 euros. És el cas, també, d'aquells empresaris que contractin persones immigrades en situació no regular o d'aquelles persones que simulin una relació laboral amb un/a estranger/a per aconseguir la seva regularització.

-Restabliment d'alguns drets retallats a l'època Aznar. Les persones immigrades no regulars recuperen el dret a l'associació, la sindicació, la vaga, la reunió i la manifestació. Aquest restabliment de drets fonamentals respon a unes quantes sentències del Tribunal Constitucional i al seguiment de diverses directives europees. Un altre aspecte positiu és la garantia de l'assistència jurídica gratuïta per a les persones immigrades no regulars.

-Dret a l'Educació. Es garanteix l'educació per a tots els menors de 18 anys (en situació regular o no). Ara bé, l'Avantprojecte no inclou l'educació post-obligatòria per als no residents, els quals també queden exclosos dels ajuts i beques per a estudiants.

-Reducció de l'accés als sistemes públics d'ajuts per la vivenda. Només podran accedir a aquests ajuts, les persones nouvingudes amb residència de llarga durada (5 anys o més). Aquest punt també ha aixecat polèmica ja que, segons alguns entitats socials, podria estar en contra del «principi de no discriminació», ja que tants els immigrants de llarga durada com els que porten menys temps al país, paguen els seus impostos.

-Les persones nouvingudes en situació irregular tindran dret a assistència jurídica gratuïta, igual que les persones immigrades regularitzades. Ara bé, l'Avant projecte no garanteix l'assistència jurídica als menors estrangers que es trobin en procés de repatriació.

Amb el suport de

Amb la col.laboració de