06/09/2017

Oberta la convocatòria de subvencions de Dipsalut de cooperació al desenvolupament

Dipsalut ha obert la convocatòria anual de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament d' entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.

La convocatòria s'adreça a projectes de promoció del respecte i l’equitat entre les persones, que permetin avançar cap una implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels valors de la cultura de la pau, a projectes per promoure la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament, i també a projectes que promoguin el sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra, especialment aquells que incideixin en persones amb drets vulnerats.l termini de presentació finalitza el dimecres 20 de setembre.

El període subvencionable dels projectes comprèn del 31 d’agost de 2016 al 31 d’agost de 2017 (per entendre’ns, les factures que presenteu a la justificació hauran d’estar emeses entre aquestes dues dates). Més coses a tenir en compte:

  • Dipsalut destina 65.000 € a aquesta convocatòria.
  • No hi ha la possibilitat de reformular el pressupost.
  • Es valoren els projectes a realitzar als països amb Índex de Desenvolupament Humà mitjà o baix amb més presència de persones residents a les comarques gironines (això en cap cas exclou els projectes a realitzar en altres països).
  • Es valoren els projectes relacionats amb un agermanament o el codesenvolupament.
  • Es prioritzen les entitats locals (això no exclou a les delegacions de presentar-s’hi).
  • Es potencien les entitats petites (com més petit sigui el pressupost global de l’entitat més percentatge de finançament rebrà per al seu projecte).