28/09/2021

Portem els ODS als instituts

La Diputació de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines  posem en marxa una campanya que, durant el curs escolar 2021-22, treballarà el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a vuit instituts de les comarques gironines, un de cada comarca.

Aquesta tasca pedagògica es farà a partir de la dinamització d’una exposició basada en els ODS i en com es pot treballar per al seu assoliment des dels instituts i la ciutadania. Es tracta d’una exposició de nova creació elaborada, en el seu contingut, per l’equip tècnic de la Coordinadora i amb un grafisme atractiu per al públic destinatari que es cedirà al centre educatiu durant dues setmanes. Servirà d’eina i d’excusa per obrir tot un seguit d’accions d’educació transformadora que anirà tant lluny com el centre educatiu i la Coordinadora acordin. Un dels plafons de l’exposició estarà destinat a la interacció i quedarà en propietat del

Prèviament a l’arribada de l’exposició, l’institut proposarà un grup voluntari d’estudiants d’ESO que rebran una formació per part de tècniques de la Coordinadora entorn de la seva dinamització. Es tracta d’unes sessions teòriques i pràctiques per tal de ser capaç, no només d’explicar el contingut teòric dels plafons (Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Aliances, els 5 àmbits d’acció dels ODS), sinó també d’imaginar com oferir noves propostes. Així, aprendran a dinamitzar accions, organitzar activitats paral·leles i muntar campanyes de sensibilització per tal d’arribar a tota la comunitat educativa i docent. Quan finalitzi la campanya, un dels plafons de l’exposició destinat a la interacció, quedarà en propietat del centre.

Aquest grup d’alumnes serà qui acompanyarà els diferents cursos del centre a la visita dels plafons de l’exposició (a través de jocs, explicacions senzilles i/o activitats lúdiques) i, juntament amb l’equip docent de referència i les tècniques de la Coordinadora, organitzarà i dinamitzarà accions, campanyes o projectes per a millorar el seu entorn més proper. Sempre que sigui possible, es cercarà la participació activa en aquestes activitats d’entitats locals vinculades a la Coordinadora que ja estiguin treballant els temes dels ODS a la comarca del centre educatiu.

Cadascun dels instituts participants rebrà un premi (a l’originalitat, a l’ús de les noves tecnologies o a involucrar l’entorn, entre d’altres), ja que es vol motivar la participació i les bones pràctiques de cadascun dels centres participants i, alhora, donar a conèixer els treballs fets, a la ciutadania.

En aquesta primera edició de la campanya sobre els ODS, s’arribarà a instituts de Banyoles, Figueres, Salt, Palafrugell, Santa Coloma de Farners, Olot, Ripoll i Puigcerdà.