29/04/2008

Prevenir la mutilació genital femenina

La Secretaria per la Immigració organitza, la setmana que ve, una jornada sobre com prevenir la multilació genital femenina, a Blanes. La sessió pretén revisar els canvis legislatius que hi ha hagut des de l'elaboració del primer protocol de prevenció i compartir les experiències dels professionals.