17/10/2010

Programa de Formació per a Agents Educatius

La Coordinadora d'ONG Solidàries posa a disposició de professors, mestres i altres agents de l'educació un programa de formació gratuït orientat a aquells professionals que vulguin introduir els conceptes de solidaritat, drets humans, cultura de pau, etc en la seva activitat pedagògica. Actualment oferim quatre sessions: Educació pel Desenvolupament; Consum Responsable; Diversitat; i Pau i cultura de Pau. Aquest projecte vol reforçar el programa de dinàmiques de solidaritat als centres educatius, que funciona des de fa cinc anys.