18/09/2008

Prou impunitat a Rwanda i la RC Congo! Et sumes a la petició?

CAL QUE ELS RWANDESOS PRESSUMPTES RESPONSABLES DE CRIMS INTERNACIONALS CONTRA CATALANS, ESPANYOLS, RWANDESOS, CONGOLESOS, CANADENCS, BELGUES I BRITÀNICS SIGUIN LLIURATS A LA JUSTíCIA ! ET SUMES A LA PETICIÓ?ES NECESARIO QUE LOS RUANDESES PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS CRÍMENES INTERNACIONALES CONTRA CATALANES, ESPAÑOLES, RWANDESES, CONGOLEÑOS, CANDIENSES, BELGAS Y BRITÁNICOS SEAN ENTREGADOS A LA JUSTICIA! TE SUMAS A LA PETICIÓN?LES RWANDAIS PRÉSUMÉS RESPONSABLES DES CRIMES INTERNATIONAUX CONTRE DES CATALANS, ESPAGNOLS, RWANDAIS, CONGOLAIS, CANADIENS, BELGES ET ANGLAIS, DOIVENT ÊTRE LIVRÉS À LA JUSTICE ! TU SIGNES LA PÉTITION? (Français) RWANDAN PEOPLE PRESSUMABLY RESPONSIBLE FOR INTERNATIONAL CRIMES AGAINST CATALAN PEOPLE, SPANISH, RWANDAN, CONGOLESE, CANADIAN, BELGIAN AND BRITISH MUST BE DELIVERED TO JUSTICEDO YOU SUBSCRIBE THIS REQUEST? (English)

TRES AJUNTAMENTS CATALANS (Figueres, Navata i Manresa) HAN APROVAT UNÀNIMAMENT SENGLES MOCIONS MITJANÇANT LES QUALS INSTEN AL SECRETARI GENERAL DE LES NACIONS UNIDES, SR. BAN KI-MOON I AL PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL, SR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO A EMPRENDRE ACCIONS URGENTS EN RELACIO ALS CRIMS INTERNACIONALS A RWANDA I RD CONGO CONTRA VICTIMES ESPANYOLES -ENTRE ELLES DOS CATALANS-, RWANDESES I CONGOLESES ENTRE EL 1990 i 2000. Per això cal:

-Demanar al Govern espanyol que, de conformitat amb la legislació nacional i els convenis internacionals signats per l'Estat Espanyol insti a les a les Altes Autoritats dels estats pertinents la detenció i lliurament a les autoritats judicials espanyoles dels 40 processats per la justícia espanyola el 6 de febrer de 2008, i molt particularment, la detenció del General Major KAYUMBA NYAMWASA, actual ambaixador plenipotenciari rwandès a Nova Delhi (Índia), presumpte implicat directe de la mort violenta del navatenc JOAQUIM VALLMAJÓ SALA, així com de l'altre víctima catalana, Mª FLORS SIRERA, i els altres cooperants de Médicos del Mundo.


-Demanar a la Unió Europea, a través de l'estat espanyol, que els seus estats membres facin tot el legalment oportú per tal d'executar a l'espai europeu les 40 ordres d'arrest internacional reclamades per la judicatura espanyola.


-Demanar a l'Organització de les Nacions Unides, per mitjà del seu Secretari General que cessi i separi dels càrrecs que ocupen en aquesta organització internacional (al Sudan i el Nepal) a les persones processades per la justícia espanyola, i en particular al General de Brigada KARENZI KARAKE, al General de Brigada WILSON GUMISIRIZA, al capità KARARA MISINGO, al capità FRANK BAKUNZI, i al Coronel CHARLES KARAMBA.


-Demanar a l'Organització del Nacions Unides, per mitjà del seu Secretari General, que de conformitat amb els convenis internacionals aplicables, es facin les gestions oportunes i pertinents per tal de que les persones abans esmentades i processades judicialment que treballen per la ONU siguin lliurades a la Organització Internacional de Policia Criminal, Interpol als efectes legals oportuns.

(ESPAÑOL-FRANÇAIS)

Sí. VULL SUMAR-ME A AQUESTES PETICIONS! Entrar a SIGNAR!

Sí. QUIERO SUMARME A ESTAS PETICIONES! Entrar a FIRMAR!

Oui. JE SOUSCRIS CETTE PÉTITION ! ENTREZ ET SIGNEZ!

Yes. I SUBSCRIBE THIS REQUEST. SIGN!

MOCIONS PRESENTADES:

Certificat Ajuntament de Figueres enviat al Secretari General de Nacions Unides (español-english)

Certificat Ajuntament de Figueres enviat al President del Govern espanyol (español)

Certificat Ajuntament de Manresa enviat al Secretari General de Nacions Unides (english)

Certificat Ajuntament de Manresa enviat al President del Govern espanyol (català+español)

Certificat Ajuntament de Navata enviat a l'ONU i al Govern espanyol (español-english)

 

Més Informació:

Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs.

Resolució de l'Audiència Nacional (Febrer 2008. CAT-ESP-FR-ENGL)