03/07/2018

Quina és la situació del Fons Català de Cooperació?

Des de fa temps, la situació del Fons Català de Cooperació a la baixa com a eina municipalista de cooperació, preocupa a la Coordinadora d'ONG Solidàries. És per això que la setmana passada vam convocar una reunió entre membres del nostre Secretariat i equip tècnic i representants de partits amb representació municipal a les comarques gironines, amb l'objectiu de tornar a posar en valor la cooperació que es fa des dels municipis. 

En la reunió, es va explicar el naixement del Fons Català com una entitat municipalista arran dels primers ajuntaments que van creure en la cooperació internacional. En els seus inicis la junta directiva estava formada per càrrecs electes i representants d’ONGs. Aquesta situació va canviar l’any 2003 amb una renovació d’estatuts que va excloure les entitats de la junta alhora que va crear la figura del Consell Assessor (amb representants de les entitats), un òrgan consultiu que no ha funcionat. Aquesta situació ha anat en detriment de la cooperació directa i del mateix Fons. S’explica que les entitats presentaven un projecte al seu ajuntament i que després aquest el proposava al Fons Català que buscava finançament d’altres ajuntaments –en cas que no fos suficient- i en feia el seguiment i avaluació (disposen d’un tècnic per l’Àfrica Occidental i un altre per Amèrica Llatina).

Des de la Coordinadora, es va explicar també, que les entitats petites i mitjanes de comarques gironines no reben subvencions de l’ACCD per projectes de cooperació. En aquest sentit, es va posar èmfasi en què és un problema de les bases de la convocatòria i no pas de la Llei Catalana de Cooperació. Durant la reunió, va sorgir la proposta de fer una formació per a regidors/es i tècnics de cooperació de cares a l’any vinent. Els polítics van valorar positivament la proposta.

Per part dels representants polítics es va considerar que cada municipi, dins les seves possibilitats, ha de tendir a destinar el 0,7% del pressupost a cooperació, i que els municipis petits i mitjans s’han de mancomunar per poder realitzar projectes més ambiciosos i millors. Em aquest sentit, es va convidar els representants de les entitats a participar en les comissions del Parlament que tinguin a veure amb aquests temes i es va demanar a la Coordinadora que presenti un llistat de propostes. També, per part de la Coordinadora, es va proposar de poder realitzar una reunió amb tots els ajuntaments socis del Fons de les comarques gironines i l’Alt Maresme.

Per la banda dels polítics hi van assistir, Magda Casamitjana i Pau Presas (ERC), Cristina Mundet (Independents de la Selva), Joan Ramon Sanz (CUP), Eugènia Pascual (ICV), Teresa Palmar i Gabriela Attene (Podem), i Gemma Geis (Junts per Catalunya). Per part de la Coordinadora: Pau Lanao, Jordi Planas, Rafel Villena i Carles Serra.