26/05/2021

SOS CEUTA

La Coordinadora d'ONG Solidàries d'adhereix al comunicat que impulsen conjuntament No Name Kitchen, Asociación Elin, Maakum Ceuta, APDHA i Solidary Wheels, davant els fets ocorreguts a Ceuta la setmana passada. Foto: Irina Samy - No Name Kitchen

 
La crisi humanitària ocorreguda a Ceuta la setmana passada, ha afectat milers de persones, moltes de les quals, són especialment vulnerables. "La incitació i engany per part de les autoritats marroquines han encoratjat l'entrada, per mar i terra, de més de 8.000 persones, entre elles menors de molt curta edat. Davant això el Govern espanyol no ha disposat una resposta humanitària adequada a la greu situació (...), posant en risc la vida de milers de persones, entre les quals consta la mort de dues d'elles" diuen les entitats, que critiquen la manca d'atenció a les persones ferides, la manca de mesures sanitàries adients durant una pandèmia, l'amuntegament, la desinformació,...en definitiva, "no s'ha garantit de cap manera l'acompliment de la normativa internacional en matèria de drets humans, proetcció internacional i protecció de l'interès superior del menor". 

Les entitats adherides al comunicat demanem que es garanteixi el tractament individualitzat i digne de cada situació personal, mitjançant l'assistència jurídica, lletrada i de traducció que permeti conèixer i assegurar l'atenció de cada persona. També es demana garantir la seguretat dels/les menors estrangers no acompanyats i la seva atenció integral, que s'assegurin els recursos humans i materials d'acord amb les necessitats del moment, la condemna dels discursos d'odi que promouen la divisió social i el racisme, i que s'assegurin vies legals i segures que no posin en risc la vida de les perones.
 
Les entitats proposen: 

1. Una política basada en la solidaritat entre les Comunitats Autònomes per a l'acollida i la inclusió. 

2. La sensibilització i implicació de de la societat civil i la implicació en la defensa dels Drets humans.
 
3. Canviar la política d'externalizació de fronteres,  perquè l'actual instrumentaliza les persones migrants com moneda de canvi.