21/05/2020

Subvencions per a projectes de l'àmbit social

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies acaba d’obrir una convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’entitats en l’àmbit social. 

Totes les línies de subvenció d'aquesta convocatòria són de caràcter anual i el seu període d’execució està comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. El període per presentar les sol·licituds comença avui, 21 de maig, i acaba el 17 de juny.

Entre les línies que es subvencionen en aquesta convocatòria us destaquem les que creiem que s’adiuen més a les entitats de la Coordinadora:

B.1 Activitats preventives d'atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat .

D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional.

D.14 Activitats de caràcter singular. [en l’àmbit de migració i interculturalitat]

L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

M. Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a la feina i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral.

I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.