31/07/2015

Subvencions per a projectes de participació i recerca en la promoció de la pau

L'Institut Català per la Pau (ICIP) ha obert una convocatòria de subvencions per a projectes de participació i recerca en la promoció de la pau.

La convocatòria de l'ICIP està oberta fins al proper 15 de setembre i està destinada a entitats amb seu a Catalunya.Es tracta d'una convocatòria de subvencions a entitats, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre, per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau. L'import global per a aquesta convocatòria és de 40.000 euros. Els ajuts es poden sol·licitar per via electrònica a través d'aquest enllaç.

L'ICIP és una institució de recerca, divulgació i acció i, segons estableix la seva llei de creació, és funció de l'ICIP "donar suport i assessorament a organitzacions, iniciatives, campanyes i activitats que ho requereixin, i fomentar activitats que la societat civil i els moviments per la pau, les administracions públiques, les organitzacions internacionals, les universitats i els centres de recerca duen a terme en l'àmbit de la formació, la recerca i l'acció compromesa en la construcció i el manteniment de la pau".