11/04/2012

Taller d'incorporació de l'EpD en el currículum escolar

Edualter i la Coordinadora d'ONG Solidàries organitzen el taller participatiu «L'Educació per al Desenvolupament en els centres educatius. Incorporació de l'EPD en el currículum des de les Competències Bàsiques». El taller d'intercanvi s'adreça a totes aquelles entitats que fan tallers i activitats dirigides als centres educatius. El taller es farà avui dimarts, 17 d'abril, a les 20h., a l'Espai de Solidaritat. FOTO: AFRICA VIVA

Entre els objectius d'aquest taller hi ha el foment de l'intercanvi entre les diferents experiències d'Educació per al Desenvolupament (Epd) entre mestres, professorat i membres d'ONG, l'anàlisi de les fortaleses i debilitats de les experiències plantejades i la valoració i definició, si s'escau, de les vies de participació per a la millora de L' EpD en el marc del currículum oficial educatiu.

Fa dos anys, Edualter (Educació Alternativa), juntament amb l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i amb la col·laboració de la Fundació Solidaritat UB i l'ICE de la UB va engegar el programa de tres anys Desplegament de competències bàsiques en el currículum, una perspectiva des de l'Educació per al Desenvolupament amb l'objectiu últim de millorar L'EpD als centres educatius catalans.

En aquesta última fase, es vol fer partícip als principals actors de Barcelona, Girona i Lleida responsables de l'Educació per al Desenvolupament d'aquest procés d'avaluació i millora de l'EpD als centres, proposant un primer taller participatiu d'intercanvi i trobada. En funció dels resultats i la disponibilitat dels i les assistents al taller, i conjuntament amb el suport de les entitats organitzadores, s'elaboraran propostes de seguiment i millora de les accions d'Educació per al Desenvolupament que mestres, professorat i tècnics d'ONG detectin necessàries. Es posarà atenció en com incorporar aquestes iniciatives en el currículum escolar, des de la perspectiva de les competències bàsiques. Per a totes aquelles persones que s'hagin de desplaçar o bé necessitin suport per a la cura dels seus fills i filles durant el taller hi ha previst un ajut específic.

Per a més informació, contacteu amb la Núria Cuadrat: recursos@solidaritat.org