06/02/2019

Tolerància Zero amb la MGF

Avui, 6 de febrer, es commemora el Dia Mundial de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF). Es calcula que al món hi ha un mínim de 200 milions de nenes i dones que n'han estat víctimes, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. Somàlia, Guinea, Djiboutu i Egipte són els països amb la prevalència més alta entre les nenes i dones de 15 a 49 anys.

Si bé aquesta pràctica està disminuïnt a molts països, el ràpid creixement de població als països on encara es fa, implicarà que augmenti notablement el nombre de nenes mutilades. L'UNICEF parla de 6.000 nenes d'entre 4 i 10 anys, mutilades diàriament. Per la seva banda, l'OMS calcula que d'aquí al 2030 hi haurà 68 milions noves mutilacions.

La MGF està reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de dones i nenes i alhora, com una de les màximes manifestacions de la violència masclista. A més de no aportar cap benefici per a la salut de la dona, les conseqüencies són molt greus, tant a curt termini ( ansietat, depressions, fístules, hemorràgies, dolor agut, infeccions, dificultat per orinar) com a llarg termini (infertilitat, disminució de la sensibilitat sexual, dolors durant les relacions sexuals, complicacions en el part, etc). L'erradicació de la MGF està inclosa explícitament dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. 

I a les comarques gironines?

L'any passat es van detectar 3 casos a la nostra demarcació, però de fet hi ha 1.400 menors en risc de ser mutilades. Són nenes que viuen a poblacions com Blanes, Salt, Girona, Banyoles, Figueres o Olot, i que principalment pertanyen a famílies d'origen gambià, senegalès o malienc.

Per treballar la prevenció de la MGF,  existeix un grup de treball provincial integrat per personal de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Afers Socials, Salut, Mossos d'Esquadra, Institut de les Dones, administracions locals i Col·legi d´Advocats de Girona, que interactuen també amb professionals -metges, treballadores socials, infermeres, mestres, etc-  de les 20 taules locals que hi ha a tot Girona.

Tot i que hi ha un protocol d’actuació per a possibles casos de MGF (tant aquí com als països d’origen dels pares), no sempre es compleix. Entitats com Legki Yakaru, que treballen en la prevenció de MGF, recomanen a les entitats solidàries que introdueixin el tema en els seus projectes de cooperació en aquells països on es practica.