04/02/2022

Tres nous compromisos per a la desmilitarització de Catalunya

La Plataforma Desmilitaritzem l’Educació, després de fer una valoració del compliment de la Moció 55XI i de revisar el text tenint en compte noves anàlisis sobre els nivells de militarització de Catalunya, ha decidit demanar l’ampliació de la moció amb tres nous punts.

El 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya aprovava per majoria la Moció 55/XI per la Desmilitarització de Catalunya, una proposta presentada per la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació, espai del qual la Coordinadora d'ONG Solidàries en forma part. El text plantejava importants avanços en matèria de construcció de pau que s’alineen amb la Llei de Foment de la Pau aprovada en el Parlament català el 2003.

Ara, passat un temps des de la seva aprovació, des de Demilitaritzem s'ha estudiat el compliment de la Moció 55/ XI i s'ha ampliat l'anàlisi a l'estat de la militarització de Catalunya actual. Aquest últim fet ha desembocat en la inclusió de tres nous punts en el text: sobre coherència de polítques, sobre les armes als centres educatius i sobre els agents rurals. 

D'entrada, la campanya considera que els esforços institucionals per complir amb la moció han estat del tot insuficients. Tot i així , no es vol renunciar a continuar pressionant pel compliment de la moció i a avançar i treballar per transformar la societat cap a espais lliures de violències. És per això que es proposen tres nous punts que aborden qüestions com la coherència de polítiques, amb la finalitat d’evitar que la Generalitat treballi amb proveïdors implicats en la indústria d’armes. Un segon punt de l'ampliació de la moció té a veure amb la  recent campanya llançada per la plataforma sobre “Centres educatius objectors”, que busca que, en la mesura que sigui possible, el personal extern que fa formacions en escoles i altres espais educatius no vagi armat. L’últim punt proposat fa referència a una polèmica recent relacionada amb què el cos d’Agents Rurals no estigui obligat a anar armat quan realitza vigilància i inspecció, com va proposar recentment la Generalitat.

La plataforma torna a demanar ara suport per part dels grups parlamentaris de la Generalitat, buscant reafirmar el compromís dels partits que la van aprovar i el suport als nous punts de la moció ampliada. 

PROPOSTA D'AMPLIACIÓ

1.Aplicar mesures per establir criteris de selecció negatius per assegurar-se que cap productor d’armes o finançador d’armament sigui proveïdor de serveis financers de l’administració. Al mateix temps, introduir proveïdors financers que formin part de l’ecosistema de les finances ètiques.

2.Establir un protocol per tal de que les diverses formacions i tallers que s’imparteixen a les escoles siguin realitzades per part d’organitzacions civils, prescindint de cossos i agents armats (exèrcit, policia) sempre que sigui possible. I que, en cas d’impossibilitat, els agents d’aquests cossos que imparteixin les formacions i tallers no accedeixin al centre educatiu amb cap arma.

3.Garantir que els agents rurals continuïn com a cos no armat, i per tant, la modificació del DECRET 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals que obligaria a dur l’armament de dotació i arma de foc en l’exercici de les funcions de vigilància i inspecció.