21/09/2021

Un 95% de les persones ateses per Càritas no percep ajudes per ingressos mínims

Les prestacions econòmiques bàsiques no arriben a les persones més vulnerables. Aquesta és la principal conclusió de l’informe “Ingressos Mínims” realitzat per l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona

L’informe se centra en l’impacte de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en les persones ateses per l’entitat, i posa de manifest que més de la meitat de les persones que sol·liciten acompanyament a Càritas desconeix aquestes ajudes. A més, l'entitat alerta que alguns dels requisits són massa excloents i dificulten que les persones més vulnerables puguin accedir a les ajudes amb èxit, especialment aquelles que no poden acreditar un empadronament residencial, persones en situació administrativa irregular, joves vulnerables entre 18 i 23 anys, joves extutelats o persones sense llar. La manca de competències bàsiques digitals o el desconeixement de la llengua sumen encara més dificultats a aquestes tramitacions.

 Pel que fa la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), només el 16,9% de les persones ateses per Càritas ha iniciat la tramitació i 4 de cada 5 persones ha necessitat suport de l’entitat durant aquest procés. Un 41,7% creu d’entrada que no hi té accés, un 27,8% no té prous competències i un 30,5% no disposa de la informació necessària. Només un 5% de les persones que s’adreça a l’entitat rep aquesta ajuda. Tot i així, l’entitat alerta que els imports que perceben les famílies a través de la RGC no s’han actualitzat des de la seva creació el 2017 i que l’accés a la RGC s’estableix en funció de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que no s’actualitza des de 2010, fet que provoca un increment de les restriccions per accedir als ajuts socials i prestacions vinculats a l’IRSC. A més, els autors de l’estudi destaquen la incompatibilitat amb els ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya

En el cas de l' Ingrés Mínim Vital les conclusions són similars. La meitat de les persones que s’adrecen a l’entitat desconeixen aquesta ajuda. Una vegada atesos, gairebé una tercera part la tramita. La desinformació i la manca de competències fa que un 82,3% necessiti el suport de l’entitat per a la tramitació. Amb tot, un 63% dels expedients es troben encara pendents de resolució.

Càritas Diocesana de Girona exigeix mesures de protecció que protegeixin de veritat les persones més vulnerables.i proposa que es garanteixi la correcta harmonització de la RGC i l’IMV com a mesures de protecció inclusives. Des de Càritas també es demana la creació d'una finestra única amb una única sol·licitud de renda mínima per simplificar el tràmit, reduir el termini màxim per resoldre les sol·licituds de la RGC, ampliar la cobertura de la RGC a joves extutelats majors de 18 anys i persones sense llar, reduir de 24 a 12 mesos el requisit de residència continuada i efectiva a Catalunya i persones en situació administrativa irregular.

 A més, l’entitat proposa incrementar les quanties econòmiques: actualitzar anualment l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) a partir de l’ IPC; incrementar en un 5% l’IRSC en consonància amb el 5% que s’ha incrementat l’IPREM; reduir incompatibilitats; les ajudes del lloguer compatible sense reducció de la RGC i la compatibilitat amb les rendes del treball amb sous baixos.

L’informe Ingressos Mínims és la primera publicació de la sèria “Informes d’Impacte” que publicarà l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona.