02/06/2010

Un punt de trobada online per deliberar sobre Rwanda i l'Àfrica central

El Fòrum Internacional per a la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs ha posat en marxa una iniciativa anomenada Delibera/DIR, en el marc del Diàleg Intrarwuandès, que permetrà intercanviar visions a partir de les conclusions de sis anys de procés de diàleg. Hi ha oberts deu fòrums sobre temes com el problema dels refugiats, la política exterior rwandesa, l'exèrcit, la democràcia o memòria i reconciliació, entre d'altres. Està obert a la participació de ciutadans d'arreu del món, que podran fer les seves aportacions en anglès o francès.