Nosotros y terceros, como proveedores de servicios, utilizamos cookies y tecnologías similares (en adelante “cookies”) para proporcionar y proteger nuestros servicios, para comprender y mejorar su rendimiento y para publicar anuncios relevantes. Para más información, puede consultar nuestra Política de Cookies. Seleccione “Aceptar cookies” para dar su consentimiento o seleccione las cookies que desea autorizar. Puede cambiar las opciones de las cookies y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestro sitio web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
MENU

Teixint xarxa a favor de la cultura de la Pau

PER CARME RUIZ, en representació de l'equip docent del CFGS d'Educació Infantil de l'Institut Montilivi. Com a participants al DENIP 2020, l'equip docent dels joves talleristes expliquen què significa aquesta participació i com acosten la cultura de pau als més petits.

El dia 30 de gener és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP). La Coordinadora d'ONG Solidàries, l'Ajuntament de Girona i el CFGS d’Educació Infantil de l’INS Montilivi impulsen conjuntament –ara ja fa uns quants anys- una campanya de sensibilització envers la cultura de pau als centres escolars de la ciutat.

En l´actualitat estudis d´FP del nostre centre es troben immersos en un procés metodològic de canvi i sabem que -acceptar aquest repte de treballar conjuntament amb la Coordinadora d´ONG Solidàries i la Unitat de Solidaritat i Cooperació de l´Ajuntament de Girona- suposa una millora pel rendiment del nostre alumnat que valora la connexió dels aprenentatges fets amb la pràctica real.

Són múltiples les raons que ens porten a seguir teixint una xarxa de relacions amb els centres educatius de Girona implicats en el programa –i que cada any són més- però en voldríem destacar-ne algunes: es tracta d´una proposta que motiva aprenentatges funcionals i significatius entre els futurs educadors/es infantils, pensem que tenen uns efectes positius en el desenvolupament de les seves competències (personals, socials i professionals), constatem que predisposa al nostre alumnat a posar en joc les seves capacitats en equip i per últim perquè suposa l´ús de metodologies actives que donen coherència al fet educatiu al nostre Cicle Formatiu.

El lema de la campanya d´aquest any 2020 és “Fem les paus!” i pel nostre equip docent suposa una sèrie de reunions prèvies de preparació, perquè en cada edició, s´estableix una connexió directe de la campanya engegada amb els continguts curriculars del CFGS d´Educació Infantil. Enguany participar-hi suposa la implicació des de diferents mòduls formatius que s´imparteixen a primer curs: Desenvolupament cognitiu i motriu, Desenvolupament socioafectiu i Expressió i comunicació i també a segon curs: El joc i la seva metodologia, Intervenció amb famílies i atenció a menors i Habilitats Socials.

En realitat hi ha moltes maneres d´apropar-se al foment de la cultura de la pau.

En el cas dels infants una manera efectiva de fer-ho és a través dels contes. Els contes –que poden ser relatats a través de diverses tècniques- ens relaten situacions, històries i valors que ens poden ajudar per assegurar la comprensió i l´interès dels infants cap a la resolució d´un conflicte. L´oralitat no té substitut i la proposta d´aquest any és doble parteix dels diferents llenguatges de l´infant per provocar un raonament i una comprensió de la no-violència des de la quotidianitat.

El taller, “Dos contes i una mateixa història”, compartim amb els futurs educadors infantils el goig pel relat del conte i l´actitud de l´adult necessària per a sensibilitzar que el conflicte (percebut com a quelcom natural) pot ser una oportunitat per a posar en pràctica diferents intel·ligències (entre aquestes: la social, la interpersonal i la intrapersonal) i en general, l´educació emocional de les persones.

A través de la implementació del taller “Movem-nos per la Pau!”, ens permet incidir també en la disponibilitat emocional del futur educador/a infantil per comprendre, atendre i respondre a les necessitats emocionals del infants afavorint la promoció del mecanisme de l´empatia i l´educació dels límits en positiu. Busquem entre tots, promoure la convivència i accedir a recursos i estratègies que afavoreixin l´autoregulació emocional de la persona i el desenvolupament del valor de la cooperació i del desenvolupament d´una ciutadania responsable i crítica.

L'alumnat del cicle formatiu d'Educació Infantil de l´institut Montilivi es forma a nivell teòric i pràctic per implementar -en els centres escolars que participen de la campanya- els tallers, el relat dels contes, les dinàmiques i les pràctiques reflexives creades que busquen fomentar l´adquisició d´estratègies (dins i fora de l´escola) per a la consolidació de la cultura de pau. Des d’uns dels mòduls implicats, ens permet incidir en la disponibilitat emocional de l´educador/a infantil per comprendre, atendre i respondre a les necessitats emocionals de l´infant a través del mecanisme de l´empatia i l´educació dels límits necessaris per a construir una personalitat en construcció. Des d’un altre mòdul implicat, ens permet prendre consciència del nostre cos i valorar la importància d´assolir un benestar físic i de relaxació. Les propostes basades en el ioga (respiració, postura, to corporal...) busquen concentrar l´atenció de l´educador i l´infant en l´autoregulació personal davant del conflicte.

Per nosaltres, un/a educador/a infantil és un adult significatiu per l´infant, que ha d´estar sensibilitzat per a una educació de la noviolència, que a més ha de saber incloure, que procura autoregular-se (afectes negatius com la ràbia o la frustració) i que promou interaccions pacífiques, justes i equitatives. Un comportament i una conducta de disponibilitat emocional però sense esdevenir controlador sinó acompanyar i afavorir el funcionament autònom de l´infant davant del conflicte. L´infant que coneix, involucra en la seva activitat i el seu joc, la pràctica de la no-violència. I això ho volem totes i tots! Volem escoles enteses com a llocs privilegiats per a practicar i adquirir les estratègies necessàries per a que els nostres infants excel·leixin en el diàleg i en fer les paus. Per aquest motiu és important per nosaltres teixir amb una formació específica i permanent als Tècnics d´Educació Infantil en aquest camp.

Sortosament la ciutat de Girona és acollidora, inclusiva i educadora i a través d´un entorn col·laboratiu sap interpel·lar a la responsabilitat de cadascú per preservar un valor tant preuat com és el del respecte per la pau. Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes d'amor universal, de noviolència i de pau positiva és un missatge que comparteixen fàcilment infants i adults. Només cal practicar-los!

Carme Ruiz, en representació de l’Equip Docent del CFGS d’Educació Infantil de l’Institut Montilivi

Publicat al Diari de Girona >>

Amb el suport de

Amb la col.laboració de