1ª Jornada Estatal de Cooperación Descentralizada. Getafe, 1996

  • Fons bibliogràfic
  • Cooperació, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Coordinadora de ONG para el Desarrollo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34JOR

La funció de les jornades estatals van ser la de conformar un marc de reflexió conjunta entre ONG i Corporacions Locals per a debatre i proposar millores en el paper històric de la cooperació municiapal i autonòmica, debatre i proposar altres funcions de la cooperació descentralitzades, convidar als municipis a articular-se en xarxes de cooperació per evitar la dispersió i dibuixar el perfil de la cooperació descentralitzada i el rol de cadascu.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec