50 preguntas / 50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Damien Millet, Éric Toussaint
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 339 MAD

El deute s'ha convertit en un mecanisme molt subtil de dominació i en el mitjà d'una nova colonització, que impedeix tot desenvolupament humà durador al Sud. La iniciativa d'alleugeriment del deute, llançat amb espectacularitat pel G/7, l'FMI i el Banc Mundial, sota la pressió de la més gran petició de la Història (24 milions de signatures recollides entre els anys 1998 i 2000) ha mostrat els seus límits. Una aproximació totalment diferent ha de ser encarada: l'anul·lació d'aquest deute immoral i sovint odiós.

Aquest llibre exposa els diferents arguments ètics, polítics, econòmics, jurídics i ecològics sobre els quals se sustenta la demanda de l'anul·lació del deute exterior públic dels països en desenvolupament. A partir de 50 preguntes els autors responen a diferents objeccions que s'han presentat sobre aquesta proposta. Una vegada alliberats del seu deute exterior, els països no corren el perill de recaure en el parany d'un nou endeutament insostenible? Els règims dictatorials i corromputs no comptaran amb un segon alè gràcies a l'anul·lació d'aquest deute? Els contribuents del Nord no voldran cobrir els costos d'una anul·lació? Els autors mostren que l'anul·lació del deute, condició necessària però insuficient, ha de ser acompanyada d'altres mesures, tals com la recuperació dels "béns mal adquirits" i la seva retrocessió a les poblacions que han estat espoliades. Es proposen unes vies alternatives de finançament, tant en el pla local com en l'internacional. Plantegen d'aquesta forma la qüestió Qui deu a qui? I mantenen la demanda de reparacions avançada pels moviments del Sud.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec