ALIMENTACIÓ INSANA: UNA EPIDÈMIA MUNDIAL. Informe Enverina'm

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Economia i desenvolupament, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • VSF Justícia Alimentària Global
  • Català
  • VSF Justícia Alimentària Global
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

L’evidència científica és inqüestionable. L’alimentació insana és ja la primera causa de malaltia i pèrdua de qualitat de vida al món, també a l’Estat espanyol.

L’alimentació insana està provocant un augment alarmant de l’obesitat i el sobrepès, la diabetis, les malalties cardiovasculars i alguns càncers. No és una opinió, és un fet contrastat. I no existeix ni un sol país al món que no estigui empitjorant en salut alimentària ni on hagin minvat les malalties que s’hi associen.

Menjar ens alimenta, però també ens emmalalteix. I actualment fa més això segon que el primer. Podem dir més: menjar és el que ens emmalalteix, cada cop més i no ho fa de la mateixa manera arreu del món, hi ha una diferència social (afecta més les classes populars) i una diferència de gènere (afecta més les dones), i per rematar aquest nefast panorama, cal dir que el col·lectiu que té pitjors índexs d’alimentació és la població infantil, la qual cosa implica una hipoteca sanitària futura de conseqüències imprevisibles.