Animar un proyecto de educación social: la intervención en el tiempo libre

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Joaquim Franch i Alfons Martinell
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035 FRA

Les activitats de temps lliure han adquirit una importància significativa en el panorama general de l'educació. Abandonant els plantejaments inicials, assistencials o molt minoritaris, han evolucionat amb la demanda d'incidir en col·lectius més amplis de la població.

L'educació en el temps lliure va néixer en el marc del voluntariat; en aquests moments, hi continua, però amb la coexistència amb sectors més professionalitzats, i com a activitat lucrativa. És a dir, s'ha convertit en un camp amb molta més complexitat que la de fa unes dècades.

Els autors d'aquest llibre presenten uns materials per animar un projecte d'intervenció en el temps lliure, elaborats a partir del seu treball pràctic com a formadors i responsables de serveis. Aquesta edició s'ha ampliat amb referències per situar aquest àmbit en el marc de l'Educació Social, de recent entrada en la docència universitària. Donada la necessitat de millorar la formació en aquest camp, s'incorporen materials i programes de formació elaborats pels autors d'acord amb els continguts d'aquesta obra.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec