Atlas de afrodescendientes en América Latina

  • Fons bibliogràfic
  • Història, Mediambient i Geografia, Cultures i moviments migratoris, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Ildefonso Gutiérrez Azopardo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 912:314.722 GUT

Aquest atles pretén exposar de forma sintètica i gràfica els principals aspectes que han configurat la història i la vida quotidiana de la població afrollatinoamericana des dels orígens de l'esclavitud negra fins al moment present. A més de presentar com av ser la trajectòria de patiment resistència i alliberació de la població negra, es ressalten les seves diferents aportacions a la història, cultura i societat de la regió d'Amèrica Llatina i el Carib. Els diferents temes associats a més d'un centenar de mapa, prenen cobrir el buit existent en llengua castellana en el tractament integral de la matèria, estant destinat al públic amb inquietuds generals en  qüestions d'afrodescendents i en la seva utilització en la docència.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec