Autodeterminacion y secesion. Tensiones y conflictos en torno al nacionalismo

  • Fons bibliogràfic
  • Política i relacions internacionals
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • vvaa
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 32 AUT

Les reflexions identitàries en plena era de la globalització, els desacords entorn de la qüestió nacional o les possibles fórmules polítiques i institucionals són dimensions ineludibles del nostre present. Els ciutadans del segle XXI no queden indiferents davant aquesta complicada realitat. Però aquestes dinàmiques polítiques i socials requereixen d'una acurada anàlisi, que en massa ocasions no és possibilitat o abordat amb suficient rigor i imparcialitat.

Les tensions i conflictes sorgits a la calor dels nous nacionalismes han motivat a destacats experts a analitzar la legitimitat dels intents independentistes i les intervencions internacionals; els ideals de l'autodeterminació nacional; així com les exigències i límits de la tolerància cultural, lingüística i política entre les nacions i entre grups nacionals dins dels Estats.

Aquest llibre vol acostar al lector una mirada complexa i múltiple sobre una qüestió tan polèmica com apassionant. Però també vol allunyar-ho d'anàlisis simplificadores i confrontades que contribueixin a l'estancament del diàleg i de la reflexió crítica.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec