Barça o barzakh: els impactes de l'emigració al Senegal

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Jordi Garreta
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 BAR

Fruit d’un estudi realitzat a Senegal i a Catalunya, el llibre aprofundeix en els motius de les migracions i els seus principals impactes, sobretot a origen. Els investigadors analitzen aquesta temàtica des d’una perspectiva qualitativa, on les persones i els seus discursos són protagonistes, destacant la pressió emigratòria que existeix en determinats països per la seva situació socioeconòmica.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec