Congrés Internacional sobre l'acollida de les persones nouvingudes

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • secretaria per a la Immigració
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 CON

Un dels reptes que se'ns presenten com a país és saber gestionar l'arribada de les persones immigrades. L'objectiu és fer possible que Catalunya tingui una societat diversa que convisqui en un marc de valors democràtics, i que comparteixi el català com a llengua de trobada i de cohesió. 

Aquest és el segon numero de la col·lecció "Ciutadania i Immigració" i recull les trasncripcions de les intervencions que es van realitzar durant aquells dies amb l'objectiu de difondre-les. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec