Construir un estat segur i en pau

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • de 12 a 16 anys, A partir de 16 anys
  • electrònic
  • Català
  • Del Seminari de Pau
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Com enfocar la seguretat i la defensa en un nou estat d'Europa? Aquest llibre pretén ser una contribució al diàleg social sobre la seguretat i la defensa dels estats i, en aquest sentit, vol donar arguments perquè, tant els estats existents com els de nova creació, com pot esdevenir Catalunya en un futur, abordin els conflictes des d’una perspectiva no militar i abandonin la defensa armada com a pilar de la seguretat.