Cooperación en turismo. Nuevos desafios nuevos debates

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Jordi Gascón, Soledad Morales Pérez y Jordi Tresserras (ed.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

En les dues últimes dècades, el turisme com a sector de la cooperació internacional s'ha anat obrint espai en els fons que països i entitats multilaterals destinen a l'Ajud Oficial al Desenvolupament. El sorgiment i creixement d'aquest nou sector de la cooperació al desenvolupament ha generat la necessitat de crear instruments i metodologies apropiats. En alguns casos aquests no han estat exempts de debats sobre la seva viabilitat o sobre la seva capacitat real d'enfrontar la pobresa. Aquest llibre, co-editat pel Fòrum de Turisme Responsable conjuntament amb diferents organitzacions i plataformes acadèmiques, recopila articles d'investigadors i analistes de reconeguda trajectòria sobre el binomi Turisme-Cooperacion. Aquests textos, en conjunt, ofereixen al lector un panorama minuciós dels desafiaments i debats que giren al voltant d'aquest binomi i de l'aparell instrumental de què s'ha dotat.