Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Alfons Martinell (coord)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 CUL

Publicació que aporta una reflexió sobre cultura i desenvolupament d'acord amb els Plans Directors (2005-2008 i 2009-2012) i l'Estratègia de Cultura i Desenvolupament de la Cooperació Espanyola. Ofereix un panorama de l'evolució dels plantejaments de cultura i desenvolupament a nivell internacionals i els avenços relatius al pensament conceptual al voltant d'aquesta relació. Contribueix també a la necessitat d'avançar en la investigació sobre com la cultura és una dimensió important en la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Milenni. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec