David y Goliat : la primavera de las economías diversas

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Lucia Bertell (et. al.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 334.73 DAV

Diferent, alternativa, ètica, solidària, sostenible, local. Són alguns dels noms de les experiències socioeconòmiques de les quals parla aquest llibre. A través d'un enfocament reflexiu, que veu en els investigadors i en els altres persones que participin en un esforç comú interpretatiu. Economia Diversa. El cercle virtuós entre la pràctica i la teoria investiga la relació amb el territori, amb els sabers, amb les formes de treball i amb les implicacions ideològiques i polítiques dels grups de productors i consumidors crítics que, a través de la seva iniciativa representen una reacció d'autodefensa de la societat, però també la persistència de formes no capitalistes de l'activitat econòmica i productiva.

L'anàlisi re-col·loca el conflicte en un plànol simbòlic i antropològic fent emergir els desafiaments del paradigma de l’homo economicus.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec