De interés público : salud, educación, agua y saneamiento para todos

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Emmett, Bethan
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 33:37 POB

Fa unes poques generacions, les expectatives de vida dels ciutadans més pobres de les nacions industrialitzades no eren molt diferents de les quals trobem avui dia a Àfrica subsahariana. Només quan es van proporcionar serveis públics de salut, educació, aigua i sanejament per a tots, les expectatives de vida i el que avui coneixem com a indicadors de desenvolupament humà van augmentar de forma dràstica. Per a la seguretat i prosperitat dels ciutadans i ciutadanes de les nacions riques, ha estat fonamental disposar d'un ampli accés a aquestes institucions públiques, però oblidem amb massa facilitat el recents que són característiques de la nostra societat com els serveis essencials. Fa gairebé 60 anys, la Declaració Universal dels Drets Humans afirmava que unes condicions de vida dignes, incloent
l'accés a la sanitat i a l'educació, constitueixen drets humans fonamentals.
Posteriors acords internacionals comprometen legalment als governs a fer realitat de manera progressiva els drets socials, inclòs el dret a l'aigua

Opcions de lloguer

Aquest material no es pot prestar individualment, forma part d'un recurs.

Sol·licita el prestec del recurs Pobresa Zero. Primària que conté aquest material.