Derechos humanos y desarrollo al alba del siglo XXI

  • Fons bibliogràfic
  • Drets, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Nicolás Angulo Sánchez
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 342.7 ANG

Aquest llibre revisa, des d'una perspectiva crítica, l'estat actual dels drets humans, i en especial del dret al desenvolupament, així com els principals obstacles que ha d'afrontar. Presenta, també, algunes propostes destinades a oferir un model alternatiu de "ser en el món", que pretèn ser més just, més equilibrat; en definitiva: millor i més humà.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec