Diccionario de relaciones interculturales : diversidad y globalización

  • Fons bibliogràfic
  • Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Ascensión Barañano, José Luis García, María Cátedra, Marie José Devillard (coords.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 03 DIC

El diccionari de relacions interculturals és la primera obra en castellà, que recull, sistematitza i conjumina els conceptes i accepcions nous que han sorgit dels estudis sobre el contacte intercultural. Cinquanta autors de diferents països i disciplines s'enfronten al repte de definir de forma clara i coherent, però plural, els conceptes bàsics relatius a l'emergent camp de problemes de les relacions interculturals en un món globalitzat.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec