Dinámica de Grupo. psícología de la conducta de los pequeños grupos

  • Fons bibliogràfic
  • Cooperació, Educació, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Marvin E. Shaw
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035 SHA

La dinàmica de grup constitueix una parcel·la molt conreada en els nostres dies. L'autor s'ha proposat examinar nombrosos aspectes de la conducta del petit grup, no com a fenomen aïllat, sinó com a conjunt de processos interrelacionats de la interacció social. Temes com lideratge, conducta de conformitat i altres processos similars, s'estudien en situacions diverses en diferents punts del llibre. 
S'ha donat preferència a les dades obtingudes mitjançant estudis empírics, que s'han pres en consideració sempre que s'hagin efectuat en condicions controlades. 
Se citen diversos estudis en suport de cada conclusió relativa a un determinat procés, sempre que hi hagi tals estudis. Finalment cada capítol bàsic acaba amb una formulació d'hipòtesis plausibles sobre els fenòmens estudiats.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec