DOCUMENT SOBRE L’OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA EN SANITAT

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Drets, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català, Castellà, Anglès
  • Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret Parc Científi c de Barcelona
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

el Grup presenta un Document amb la voluntat d’intervenir en el debat sobre l’objecció de consciència en l’àmbit sanitari a fi de precisar en la major mesura possible el seu abast ètic i jurídic així com els seus condicionaments socials. Aquest Document parteix del reconeixement del principi d’autonomia de les persones i de la llibertat de consciència, ideològica i religiosa. I precisament per això exposa el risc que, en la pràctica sanitària, l’exercici de l’objecció de consciència pugui fer col·lisió amb els drets dels usuaris.

Per aquesta raó, l’Administració i les diverses institucions involucrades, han de prendre les mesures necessàries per facilitar la compatibilitat de l’exercici dels drets i les decisions de totes les persones implicades