Donde la justicia no llega. Cuando el proceso judicial no acompaña

 • Fons bibliogràfic
 • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Drets
 • A partir de 16 anys
 • Castellà
 • Raúl Calvo Soler
 • Gratuït amb fiança 0.00€
 • Teixell: 341.67 CAL

El dret i el procés judicial són sempre capaços de resoldre els conflictes? És possible una relació diferent entre ells? Quatre són les idees generalment acceptades entorn d'això:

 • el dret té com una de les seves funcions més importants el resoldre els conflictes dels ciutadans,
 • aquesta funció es compleix a través del procés judicial,
 • hi ha altres mecanismes que també compleixen la funció de la resolució de conflictes (mediació, arbitratge, conciliació, etcètera) i
 • el dret usa aquests mètodes per a conflictes de baixa intensitat amb l'objectiu de respondre de manera més ràpides i menys costoses.

 

Però enfront d'aquestes propostes clàssiques, Calvo Soler desenvolupa i defensa quatre tesis noves; (1) el procés judicial no és un mètode adequat per resoldre alguns conflictes, (2) certs conflictes de difícil resolució depenen d'una teoria del conflicte i no d'un criteri legislatiu, (3) una societat és madura quan genera els vincles necessaris per connectar tipus de conflictes amb mètodes adequats i (4) la confusió entre el discurs dels casos i el dels conflictes pot distorsionar la relació advocat-client i dificulta el reconeixement que el dret i el procés judicial no sempre poden resoldre els conflictes que els ciutadans els plantegen.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec