Educació en DRETS HUMANS

  • Fons bibliogràfic
  • Drets, Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Federació Catalana d'ONG pels DH
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 342.7 EDU

Un treball d'investigació sobre la situació de l'Educació en Drets Humans. L'estudi defineix què s'entén per educació en drets humans, quin són els seus agents, formals i informals, el marc jurídic i convencional de normes internacionals i nacionals que la regulen i quins haurien de ser els objectius a assolir. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec