Educació per la pau

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Alfons Banda
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035.8 BAN

Aquesta petita obra està pensada des d'algunes hipòtesis que en algun cas seria millor qualificar d'opcions:

  • és possible treballar eficaçment per a la implantació progressiva d'una cultura de pau;
  • aquesta implantació obeeix a un procés evolutiu que ha de vèncer moltes de les anomenades, en prospectiva, "tendències pesades";
  • la implantació de la cultura de pau depèn, en bona mesura, de l'aprofundiment de la democràcia.

No es tracta d'un manual d'educació per la pau per a ús de mestres i educadors, sinó d'una reflexió inicial, introductòria, per a tots els ciutadans interessats en l'establiment d'una cultura de pau.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec