Educar para la paz: un objetivo escolar

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Drets
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • John Paul Lederach
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 341.67 PAU

Educar per a la pau és un projecte, no només pedagògic, sinó també analític, crític i creatiu, que permet ampliar la nostra comprensió de la pau i clarificar quina és la seva significació. Aquest llibre, a part d'adreçar-se a tothom qui s'interessa pels problemes de la guerra i la pau, pretén, sobretot, ajudar educadors i estudians a comprendre les complexitats de matèries com el conflicte, la violència o la guerra i el desarmament, formar les seves opinions sobre el sistema-guerra actual i entrellucar les seves responsabilitats i possibilitats en proposar i realitzar canvis.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec